visuel rubrique Onze activiteiten

activites

Het kantoor behelst leden van zowel de Franstalige als de Nederlandstalige balie. De advocaten van het kantoor verstrekken advies en staan bedrijven bij in geschillen inzake diverse takken van het Belgische en internationaal ondernemingsrecht. Ze treden op voor alle rechtbanken van het land, met uitzondering van het Hof van Cassatie, en voor alle administraties en federale en regionale administratieve commissies. Hun praktijk behelst tevens arbitrage en bemiddeling.

 Terug

Het kantoor heeft een lange ervaring en heeft bijzondere competenties ontwikkeld in de volgende domeinen :

  • strategische juridische en fiscale begeleiding bij investeringen, van welke aard ook, in België en Luxemburg met opvolging van de vestigingen;
  • vennootschapsrecht met inbegrip van fusies en overnames;
  • fiscaal advies en geschillenregeling; -* commercieel recht (distributie, handelspraktijken, concurrentie, transportrecht etc.);
  • arbeidsrecht en sociaal (zekerheids)recht;
  • intellectueel eigendomsrecht; -* recht inzake telecommunicatie, media, en nieuwe technologieën;
  • recht inzake onroerend goed en bouwrecht;
  • handels –en woninghuurrecht;
  • handels –en vennootschapsstrafrecht;
  • bemiddeling.